Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie")

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Imunológia-Alergológia VK s.r.o

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa/zástupcu prevádzkovateľa (.pdf)

Kontakt:

Tel.č.:
0911 716 171

email:
 alergologiazv@gmail.com

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok: 7,15 – 14,00
Utorok:     7,15 – 14,00
Streda:   10,00 – 16,00
Štvrtok:    7,30 – 14,30
Piatok:     7,15 – 13,15

Noví pacienti:
Po, Ut, Št, Pia: 11,00 – 12,00
St: 10,00 – 11,00

Kontroly:
Po, Ut, Št, Pia: 7,30 – 10,30
St: 10,00 – 15,00

Odbery, injekcie:
Po, Ut, Št: 7,30 – 10,00

Telefonické objednávky a recepty:

Po - Pia: 11,00 - 12,00

Prestávka na obed:
11,30 – 12,00

Administratíva:

Pondelok: 14,00 – 16,00
Utorok:     14,00 – 16,00
Streda:     16,00 – 17,45
Štvrtok:    13,30 – 16,00
Piatok:      13,15 - 15,00

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info